Social Icons

Featured Posts

вівторок

Викладання хімії в основній школі

 Оновлена функція школи: не лише навчання і виховання, але і  соціалізація школяра – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися у світі, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

вівторок


Наскрізні змістові лінії при викладанні природничих дисциплін
Ціперко Тетяна Вячеславівна, методист хімії науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін


Компетентнісно-орієнтовані завдання на уроках хімії
Мажара Аліна Олегівнавчитель хімії комунального закладу "Навчально-виховнеоб’єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області" переможниця ІІ етапу всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2020" номінація "Хімія" в Кіровоградській області

четвер

Концепція хімічної освіти

Хімічний компонент є обов’язковою складовою системи загальної природничо-наукової освіти. Разом з іншими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості, формування наукового світогляду, життєвої і соціальної компетентностей учня, відповідно до обраних напрямків і профілів навчання.

Результат пошуку зображень за запитом "хімія"Профільне вивчення предмета хімія передбачене в природничо-математичному напрямку за такими профілями: агрохімічний, фізико-хімічний, біолого-хімічний, хіміко-технологічний. Навчання у класах хімічних профілів забезпечує, крім загальноосвітньої підготовки та виховання особистості, здатної до самоосвіти і самореалізації, початкову допрофесійну підготовку учнів, які мають бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань. Передбачається глибше й повніше, порівняно з рівнем державного стандарту, опанування знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони, методи пізнання в хімії та формування на цій основі наукового світогляду, вироблення екологічного стилю мислення й поведінки, розвиток експериментальних умінь, дослідницької проектної діяльності учнів, формування їхніх ключових компетентностей.
Профільне навчання організовується через навчальні заняття (уроки, факультативи), дистанційні курси, екстернат.
 
 
Blogger Templates